OSNOVI EKONOMIJE


Semestar: 1
ECTS: 9
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon izučavanja predmeta, između ostalog, student će biti osposobljen da: - objasni i analizira osnovne ekonomske principe i zakonitosti; - razumije dinamiku tržišnih procesa i determinante tržišne tražnje i ponude; - prepozna tržišne neuspjehe i definiše javne politike za njihovo suzbijanje; - analizira speficičnosti tržišta rada i simbiotički odnos radnika i poslodavaca; - analizira makroekonomsko okruženje i objasni uticaj makroekonomskih indikatora na poslovno odlučivanje privrednih subjekata itd.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NEMANJA POPOVIĆ2x4
233B+75P
MILIVOJE RADOVIĆ3x2
233B+75P

Оцјене - септембарски рок

Измјена термина полагања испита

Резултати завршног испита - Оцјене

Пријава за поправни завршни испит

Распоред полагања завршног испита 17. и 18. јануара