PRAVO ZA EKONOMISTE


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: Opiše i objasni društveni sistem, pravni sistem i državno-pravni poredak; povezuje i razlikuje pravne norme, pravne akte, pravne institute i grane prava; opisuje i objašnjava osnovne institute obligacionog i privrednog prava; opisuje i objašnjava osnovne institute stvarnog prava; objašnjava i upoređuje osnovne forme obavljanja privredne djelatnosti; razlikuje hartije od vrijednosti od ostalih pisanih isprava i ukazuje na njihov značaj u poslovnim odnosima; samostalno sastavlja i razlikuje osnovne ugovore obligacionog prava. Linkovi za predmete: Silabus prednmeta, način ocjenjivanja i ishodi učenja su nastali nakon analize sadržine sličnih predmeta na renomiranim ekonomskim fakuletima u Evropi, SAD i regionu.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NIKOLA MARTINOVIĆ1x4
233B+91P
MIJAT JOCOVIĆ3x2
233B+91P

Pravo za ekonomiste - obavjestenje

Ispitna pitanja - zavrsni ispit

Raspored polaganja popravnog kolokvijuma

Rezultati kolokvijuma

RASPORED POLAGANJA KOLOKVIJUMA

Plan rada Pravo za ekonomiste

Rezultati ispita

Nova objava - 26.01.2019 17:03