PRINCIPI STRATEGIJSKOG MENADŽMENTA


Semestar: 4
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VLADIMIR ĐURIŠIĆ2x3
128B+31S+38P
PREDRAG IVANOVIĆ3x1
128B+31S+38P