FINANSIJSKA I AKTUARSKA MATEMATIKA


Semestar: 4
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
TANJA MIROTIĆ2x1
75B+18S+97P
VLADIMIR KAŠĆELAN1.5x1
131B+36S+195P
1x1
76B+18S+98P
SAŠA VUJOŠEVIĆ1.5x1
131B+36S+195P
1x1
76B+18S+98P

Nova objava - 24.05.2021 13:43

FAM - Datumi polaganja redovnog i popravnog kolokvijuma - 17.04.2021

Konačni rezultati junskog roka

Rezultati popravnog završnog ispita

FAM- popravni završni

Tabele nakon pregleda radova, a prije popravnog završnog ispita