EKONOMSKO MATEMATIČKI METODI I MODELI


Semestar: 6
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BOJAN PEJOVIĆ2x1
52B+40S+11P
SVETLANA RAKOČEVIĆ3x1
52B+40S+11P