MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA


Semestar: 6
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2+0+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: • Razumije ulogu i značaj menadžmenta ljudskih resursa u kompaniji • Analizira i planira potrebe za ljudskim resursima kompanije • Uradi sistematizaciju i vrednovanje poslova i zadataka u kompaniji • Pripremi odluke za izbor i selekciju kandidata i iste uvede u posao • Objasni značaj motivacionih faktora za poslovanje i razvoj kompanije

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
IVAN RADEVIĆ2x1
60B+24S+6P