TRGOVINSKI MENADŽMENT


Semestar: 6
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2+0+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
PREDRAG IVANOVIĆ2x1
56B+17S+3P