Semestar: 3
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 3+4+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita student/ica će moći da: • razumije na koji način funkcioniše računovodstveni informacioni sistem; • analizira ekonomske promijene i da objasni na koji način ih je moguće evidentirati; • definiše i razumije finansijske izvještaje i da prepozna korisnike finansijskih izvještaja; • aktivno učestvuje u procesu knjiženja određenih ekonomskih promjena; • razumije specifičnost određenih bilansnih pozicija; • razvija sposobnost kontruktivnog uvida i logičkog računovodstvenog razmišljanja i da isto primijeni u praksi; • primijeni i formalno prikaže nova računovodstvena znanja u postojeće i novoosnovana privredna društva; • objasni komponente i formuliše finansijske iskaze i da iste i objasni.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ANA LALEVIĆ FILIPOVIĆ3x1
86B+34S+122P
SOFIJA SEKULIĆ4x2
86B+34S+122P

Termin vježbi 9.11.

Uvid radova - popravni završni ispit

Informacija u vezi popravnog zavrsnog ispita

Informacija - dodatan rok za kolokvijum

Uvid radova - završni ispit

Informacija-usmeni zavrsni ispit

V PREDAVANJE