RAČUNOVODSTVO


Semestar: 3
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 3+4+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
TANJA LAKOVIĆ4x1
43B+15S+38P
JOVANA RACKOVIĆ4x2
85B+30S+76P
ANA LALEVIĆ-FILIPOVIĆ3x1
128B+45S+114P