STRANI JEZIK - ENGLESKI


Semestar: 3
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MAJA MILANOVIĆ2x2
134B+49S+2P
PETAR BOŽOVIĆ2x1
134B+49S+2P