DEMOGRAFSKA ANALIZA


Semestar: 6
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2+0+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Demografska analiza - ishodi učenja Nakon završetka ovog kursa student će se osposobiti da: 1. Usvoji znanja o nastanku, razvoju i mjestu demografije u korpusu društvenih nauka. 2. Upozna podatke o stanovništvu i načine njihovog dobijanja. 3. Definiše i interpretira osnovne demografske pokazatelje. 4. Izračuna stope rasta stanovništva. 5. Razumije metode analize u izučavanju smrtnosti. 6. Usvoji znanja o tehnici demografskih tablica. 7. Savlada izračunavanje pokazatelja fertiliteta i migracija i njihovu interpretaciju. 8. Razumije pokazatelje starosne, polne i ekonomske strukture i njihovo izračunavanje. 9. Spozna značaj i primjenu rezultata projekcije stanovništva 10. Usvoji osnovna znanja o demografskim modelima

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JULIJA CEROVIĆ SMOLOVIĆ2x1
29B+29S+8P