MIKROEKONOMIJA


Semestar: 3
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
IVANA IVANOVIĆ2x2
100B+34S+130P
SVETLANA RAKOČEVIĆ1.5x1
100B+34S+130P
ZDENKA DRAGAŠEVIĆ1.5x1
100B+34S+130P