Semestar: 3
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
IVANA IVANOVIĆ2x2
110B+31S+157P
ZDENKA DRAGAŠEVIĆ3x1
110B+31S+157P

Promjena rasporeda casova za srijedu - 09.11.2021 12:38

Nova objava - 04.11.2021 09:49

Rezultati kovid roka - 03.03.2022 14:28

Konačni rezultati nakon popravanog završnog ispita - 04.02.2022 11:52

Raspored polaganja popravnog završnog ispita

Rezultati završnog ispita - 20.01.2022 09:44