ORGANIZACIONO PONAŠANJE


Semestar: 5
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NIKOLA MIŠNIĆ2x2
89B+44S+3P
MILORAD JOVOVIĆ3x1
89B+44S+3P