NACIONALNA EKONOMIJA


Semestar: 2
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILICA MUHADINOVIĆ2x2
119B
NIKOLA MARTINOVIĆ2x2
119B
NIKOLA MILOVIĆ2x2
238B