NACIONALNA EKONOMIJA


Semestar: 2
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: • definiše osnovne pojmove nacionalne ekonomije Crne Gore; • prepozna poziciju Crne Gore i aktivnost privrede u njenoj cjelovitosti kroz BDP; • razlikuje instrumente ekonomskih politika nacionalne ekonomije i pojedinačne sektore privrede; • poveže razvoj ekonomije Crne Gore u kontekstu ekonomskog razvoja i integracija; • ocijeni vezu između postavljenih ciljeva i raspoloživih resursa na nivou Crne Gore.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILICA MUHADINOVIĆ2x1
59B+10P
NIKOLA MARTINOVIĆ2x2
119B+22P
NIKOLA MILOVIĆ2x2
178B+32P