POSLOVNI INFORMACIONI SISTEMI


Semestar: 6
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
IVANA IVANOVIĆ2x1
55B+26S+21P
BILJANA RONDOVIĆ3x1
55B+26S+21P