POSLOVNI INFORMACIONI SISTEMI


Semestar: 6
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

1. Studenti će biti osposobljeni da razumiju aktivnosti i elemente poslovnih informacionih sistema; 2. Studenti će biti osposobljeni da objasne uticaj i značaj poslovnih informacionih sistema u procesima planiranja, kontrole i upravljanja u preduzeću; 3. Studenti će biti upoznati sa osnovnim metodama i tehnikama planiranja, dizajna, projektovanja, implementacije i održavanja informacionih sistema; 4. Studenti će moći da naprave specifikaciju korisničkih zahteva poslovnog informacionog sistema, kao i da utvrde kakvo je trenutno, a kakvo željeno stanje IS; 5. Studenti će biti obučeni da planiraju potrebe po pitanju informacionih tehnologija u skladu sa poslovnim planovima preduzeća, ali i da formulišu poslovne planove na bazi raspoložive informacione tehnologije.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
IVANA IVANOVIĆ2x1
60B+29S+17P
BILJANA RONDOVIĆ3x1
60B+29S+17P