Semestar: 5
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Poslije položenog ispita iz Ekonometrije, očekuje se da studenti mogu da: • pravilno razumiju i primijene ekonometrijsku metodologiju; • konstruisati, ocijeniti i obrazložiti klasični linearni regresioni ekonometrijski model i pretpostavke koje ga prate; • interpretirati i odgovarajućim testovima vrednovati ocjene KLRM dobijene metodom ONK; • primijeniti odgovarajuće ekonometrijske metode za ocjenu KLRM u uslovima kada nijesu ispunjene njegove pretpostavke; • pratiti i razumjeti stručnu i naučnu literaturu u kojoj se izlažu rezultati ekonometrijske analize.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BOJAN PEJOVIĆ2x2
83B+74S+82P
VESNA KARADŽIĆ2x1
83B+74S+82P