EKONOMIJA EVROPSKE UNIJE


Semestar: 6
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: • definiše osnovne pojmove ekonomije EU; • prepozna poziciju EU u savremenim ekonomskim tokovima; • razlikuje instrumente ekonomskih politika EU; • poveže razvoj ekonomije EU i Crne Gore; • ocijeni osnovne elemente ekonomskih politika i njihove koordinacije u EU;

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILICA MUHADINOVIĆ1x1
27B+19S+31P
NIKOLA MARTINOVIĆ1x1
27B+19S+31P
NIKOLA MILOVIĆ3x1
27B+19S+31P