Semestar: 6
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILICA MUHADINOVIĆ1x1
30B+26S+6P
NIKOLA MARTINOVIĆ1x1
30B+26S+6P
NIKOLA MILOVIĆ3x1
30B+26S+6P