JAVNE FINANSIJE


Semestar: 6
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DŽENANA ĐURKOVIĆ2x1
28B+16S+27P
MILENA KONATAR3x1
28B+16S+27P