JAVNE FINANSIJE


Semestar: 6
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DAMIR ŠEHOVIĆ2x1
31B+22S+2P
PREDRAG GORANOVIĆ1.5x1
31B+22S+2P
MILENA KONATAR1.5x1
31B+22S+2P