KOMPJUTERSKE METODE ZA ANALIZU PODATAKA U EKONOM.


Semestar: 2
ECTS: 10
Status: Obavezan
Fond: 3+0+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
LJILJANA KAŠĆELAN3x1
2S

Konsultacije - termin

Nastavni materijal

Prvi čas predavanja održaće se u petak 22.02. u 10h u sali Horizont