SAOBRAĆAJNA POLITIKA


Semestar: 2
ECTS: 10
Status: Izborni
Fond: 3++0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
LJUBINKO DEDOVIĆ