ŽIVOTNO I NEŽIVOTNO OSIGURANJE


Semestar: 2
ECTS: 10
Status: Obavezan
Fond: 3++0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VLADIMIR KAŠĆELAN
MILIJANA NOVOVIĆ-BURIĆ