ŽIVOTNO I NEŽIVOTNO OSIGURANJE


Semestar: 2
ECTS: 10
Status: Obavezan
Fond: 3++0
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Ishodi ucenja su: 1. testirati trendove savremenog tržišta osiguranja, te rangirati i uporediti pokazatelje razvoja 2. Objasniti proizvode životnog i neživotnog osiguranja 3. Testirati i uporediti metode upravljanja rizicima poslovanja kompanija životnog i neživotnog osiguranja 4. Mjeriti rizike životnog i neživotnog osiguravača 5. Rezimirati direktivu Solventnost 2 i objasniti obračun minimalnog i zahtijevanog kapitala, kao i tehničkih rezervi 6. Objaniti i primijeniti standarde finansijskog izvještavanja i računovodstvenu regulativu u osiguranju

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILIJANA NOVOVIĆ BURIĆ
VLADIMIR KAŠĆELAN