TEORIJA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA


Semestar: 2
ECTS: 10
Status: Obavezan
Fond: 3++0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILAN LAKIĆEVIĆ3x1
2B