SAOBRAĆAJNA POLITIKA


Semestar: 2
ECTS: 10
Status: Izborni
Fond: 3+0+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
LJUBINKO DEDOVIĆ3x1
1S