RAČUNOVODSTVO


Semestar: 3
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+3+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
TANJA LAKOVIĆ3x1
44B+21S+90P
ANA LALEVIĆ-FILIPOVIĆ2x1
44B+21S+90P