Semestar: 3
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+3+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
TANJA LAKOVIĆ2x1
64B+19S+63P
3x1
64B+19S+63P

konačne ocjene

rezultati I redovnog januarskog roka

termini zavrsnog ispita

termin konsultacija u vezi praktičnog rada

praktična nastava-obračun zarada

rezultati nakon popravnog kolokvijuma

V PREDAVANJE