Semestar: 6
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JOVANA RACKOVIĆ2x1
11B+4S+1P
ANA LALEVIĆ-FILIPOVIĆ2x1
11B+4S+1P