MENADŽMENT INVESTICIJAMA


Semestar: 3
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILICA MUHADINOVIĆ2x1
20B+9S+7P
NIKOLA MILOVIĆ2x1
20B+9S+7P