Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+3+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Poslije položenog ispita iz predmeta Biznis statistika, očekuje se da će studenti moći da: • pravilno interpretiraju osnovne pojmove poslovne statistike; • odaberu i primijene mjere deskriptivne statistike u analiziranju biznis situacija; • analiziraju i interpretiraju rezultate dobijene primjenom metoda statističke analize; • analiziraju i interpretiraju rezultate jednostavne linearne regresione analize; planiraju, realizuju i interpretiraju jednostavne istraživačke zadatke u kojima se koriste stečena znanja iz statistike.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
TAMARA BACKOVIĆ2x1
49B+16P
3x1
49B+16P

Rezultati kolokvijuma

Datum održavanja kolokvijuma u redovnom roku

Link za pristup nastavi

Predavanje - nastavak

Prvo predavanje

Rezultati - septembar 2