Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita, studenti će moći da: 1. opišu i definišu teorijsku osnovu za planiranje i razvoj lučkih sistema i lučke infrastrukture; 2. opišu i definišu glavne lučke objekte i podsisteme (infrastrukturni objekti, lučki prilazni kanali, manevarske površine u lučkom akvatorijumu, lučki bazeni, operativne obale i vezovi u lukama); 3. planiraju i modeliraju raspored brodova na vezu i kontenerskih dizalica po brodu; 4. definišu i opišu glavne lučke funkcije s aspekta layout-a luke i razmatranog terminala; 5. definišu i opišu operativne procese na pojedinim tipovima terminala za tečne terete, rasute terete, generalne terete, kontenerskim terminalima, Ro-Ro terminalima, putničkim terminalima, Ferry terminalima, terminalima za kružna putovanja morem i ostalim; 6. planiraju i modeliraju operativne procese u luci s aspekta izbora prekrcajnih sredstava na operativnoj obali i skladišnih sredstava; 7. detaljno analiziraju iskorišćenje prekrcajnih kapaciteta u lukama i terminalima; 8. detaljno analiziraju procese na automatizovanim terminalima u lukama; 9. planiraju i razviju koncept green luka, marina i malih luka s aspekta Cold ironing-a, emisije, prašine, buke, vibracija i sl.; 10. modeliraju operativne procese u lukama primjenom analitičkih i simulacionih metoda naročito u lukama iz najbližeg okruženja, nautičkim lukama, marinama i malim lukama.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija

Rezultati kolokvijuma I iz Luckih sredstava i njihovog iskoriscavanja na Menadzmentu u pomorstvu Kotor i Cetinje

Prijedlog konačnih ocjena iz Lučkih sredsava i njihovog iskorišćavanja na Menadžmentu u pomorstvu