TEORIJA MENADŽMENTA


Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BOBAN MELOVIĆ