Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Definiše i objasni sve kategorijalne pojmove i suštinu međunarodnog menadžmenta; 2. Opiše i analizira pojam, specifičnosti, obuhvat, motive i savremene oblike međunarodnog biznisa; 3. Analizira i modelira trgovinski i platni bilans, dejstva i efekte carina; 4. Analizira i primijeni funkcije menadžmenta u međunarodnom poslovanju i njegove tehnike; 5. Analizira konkurentnost u međunarodnom biznisu; 6. Definiše i opiše osnove komparativnog međunarodnog menadžmenta.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija

Ispit u septembarskom ispitnom roku iz Međunarodnog menadžmenta na Menadžmentu u pomorstvu

Prijedlog konacnih ocjena iz Medjunarodnog menadzmenta na Menadzmentu u pomorstvu

Materijal za online nastavu