EKONOMIKA BRODARSTVA


Semestar: 6
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
RANKA KRIVOKAPIĆ
RANKA KRIVOKAPIĆ