Semestar: 6
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Ishodi učenja: 1. Razlikovati faze u razvoju marketinga u pomorstvu. 2. Identifikovati organizacione forme pomorskog tržišta. 3. Opisati proces istraživanja pomorskog tržišta i marketing informacioni sistem. 4. Definisati marketing politiku, marketing strategiju i proces upravljanja marketingom brodarskih preduzeća i morskih luka. 5. Analizirati proizvod, cijenu, kanale marketinga, integrisane marketinške komunikacije kao instrumente marketinga u pomorstvu.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SENKA ŠEKULARAC IVOŠEVIĆ

Rezultati kolokvijuma II i seminarskihr adova iz Marketinga u pomorstvu na Menadzmentu u pomorstvu

Prijedlog konacnih ocjena iz Marketinga u pomorstvu na Menadzmentu u pomorstvu Kotor

Prijedlog konacnih ocjena iz Marketinga u pomorstvu na Menadzmentu u pomorstvu Cetinje