SPOLJNA TRGOVINA I MEĐUNARODNE ŠPEDICIJE


Semestar: 5
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VESELIN DRAŠKOVIĆ