MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA U POMORSTVU


Semestar: 3
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ILIJA MORIC