Semestar: 6
ECTS: 7
Status: Izborni
Fond: 3+1+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ANA MUGOŠA