METODE OPTIMIZACIJE U POMORSTVU


Semestar: 6
ECTS: 7
Status: Izborni
Fond: 3+1+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će moći da: 1. opiše razne raspodjele dolazaka i vremena opsluživanja transportnih sredstava u lukama; 2. opiše razne modele teorije redova čekanja kao diskretne ili Markovljeve lance; 3. na osnovu opisa i poznatih parametara istraživanog procesa u pomorskom transportu prepozna o kojem se modelu reda čekanja i shodno tome, definiše odgovarajući analitički model; 4. opiše razne modele teorije redova čekanja, kao što su: M/Ek/nb, Ek/El/nb, Ek/Geom/nb, M/M/nb/m, M/Ek/nb/m; 5. primijeni odgovarajući model teorije redova čekanja u cilju optimizacije razmatranog procesa u pomorskom transportu; 6. da opiše nestacionarni i stacionarni proces stanja realizacije lučkih operacija pomoću sistema diferencijalnih, odnosno algebarskih jednačina; 7. da modelira strukture troškova u lučkim sistemima u cilju optimalnog korišćenja kapaciteta, kao i da odredi i minimizira odnose specifičnih troškova u lukama; 8. da na osnovu postavljenih analitičkih izraza određuje i minimizira vremena čekanja i opsluživanja kontenerskih brodova u lukama; 9. vrši simulaciono modeliranje operativnih procesa u lukama sa eksperimentalnom primjenom; 10. primijeni analitičke modele u procesima optimizacije pomorskog transporta sa simulacionom podrškom za testiranje realnog stanja.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ROMEO MEŠTROVIĆ
BRANISLAV DRAGOVIĆ