INTERMODALNI TRANSPORTNI SISTEMI


Semestar: 6
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita, studenti će moći da: 1. opišu teorijsku osnovu ITS i modeliraju pojedine procese; 2. modeliraju i optimiziraju operativne procese na kontenerskom skladištu; 3. definišu pokazatelje i mjerila efikasnosti kontenerskih terminala; 4. modeliraju pomorsko-transportne mreže uključujući kontinentalne transportne sisteme; 5. modeliraju procese ITS sa posebnom primjenom na region Balkana i Mediterana; 6. definišu SCM, modeliraju i optimiziraju pojedine procese SCM; 7. primijene metodologiju izbora najpovoljnijih rješenja za realizaciju ITS i analitički modeliraju kontenerske prevoze; 8. opišu i primijene u praksi Hucke-pack tehnologiju, LASH tehnologiju i Ro-Ro tehnologiju u realizaciji ITS; 9. modeliraju pojedine tehnike Ro-Ro tehnologije u ITS; 10. rješavaju praktične primjere u primjeni mega brodova u odnosu na njihove operativne prednosti i nedostatke.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BRANISLAV DRAGOVIĆ