UPRAVLJANE KVALITETOM U POMORSTVU


Semestar: 6
ECTS: 7
Status: Izborni
Fond: 3+1+0
Duplikat:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ŠPIRO IVOŠEVIĆ