POSLOVNE KOMUNIKACIJE


Semestar: 3
ECTS: 5
Status: Izborni
Fond: 3+1+0
Duplikat:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
RANKA KRIVOKAPIĆ