POMORSKE AGENCIJE


Semestar: 6
ECTS: 7
Status: Izborni
Fond: 3+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Ishodi učenja: 1. Razlikovati pojam, značaj i ulogu pomorskog agenta. 2. Identifikovati pomorske agencije u svijetu. 3. Opisti odnos pomorskog agenta sa brodarom, zapovjednikom broda, naručiocem prevoza, krcateljem, primaocem i organima vlasti. 4. Definisati vrste ugovora u pomorskom transportu, osnovne elemente i klauzule ugovora u pomorskom transportu. 5. Analizirati ulogu brokera u čarterovanju, zadatke službe čarterovanja u brodarskom preduzeću, značaj i ulogu pomorskih berzi.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
RANKA KRIVOKAPIĆ3x1
1S