OSNOVE PLOVNIH SREDSTAVA


Semestar: 6
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILAN KRIVOKAPIĆ1x1
4S+1P
NIKOLA MOMČILOVIĆ3x1
4S+1P
1x