PLANIRANJE I RAZVOJ POMORSKOG TRANSPORTA


Semestar: 1
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita, studenti će moći da: 1. definišu i opišu savremene pomorske transportne sisteme i trendove u pomorskom transportu; 2. definišu pomorsko-transportni sistem kao integralni dio logističkih transportnih mreža; 3. definišu i analiziraju savremene trendove razvoja pomorskog transporta u odnosu na obim i strukturu tereta, kao i veličinu i strukturu trgovačke flote; 4. primijene u praksi metodologiju za planiranje i razvoj luka i terminala; 5. primijene u praksi međusobnu povezanost između razvoja brodova i luka; 6. planiraju i modeliraju razvoj trgovačke flote i definišu optimalnu veličinu broda u funkciji realizacije transportnih procesa; 7. definišu optimilnu brzinu broda na transportnim mrežama; 8. koriste i primijene analitičke i simulacione modele za planiranje i određivanje pomorskih ruta, veličine broda, veličine flote i frekvencije transporta; 9. definišu razvojne trendova brodova za kružna putovanja morem, planiraju i modeliraju luke za kružna putovanja morem; 10. primijene metodologiju za određivanje performansi kontenerskih terminala u lukama; 11. primijene metodologiju za određivanje i razvoj kontenerskih terminala u lukama; 12. primijene metodologiju modeliranja na konkretnim numeričkim primjerima za planiranje i razvoj pomorsko-transportnih sistema.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BRANISLAV DRAGOVIĆ3x1
8S
1x1
8S

Rezultati zavrsnog ispita iz Planiranja i razvoj pomorskog transporta na Menadzmentu u pomorstvu (Spec.)

Rezultati kolokvijuma II iz Planiranja i razvoja pomorskog transporta na Menadzmentu u pomorstvu (Spec.)