Semestar: 1
ECTS: 4
Status: Izborni
Fond: 3+1+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
TATIJANA DLABAČ