BRODSKI MAŠINSKI KOMPLEKS


Semestar: 4
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 4+1+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
LAZO VUJOVIĆ4x1
1S
1x1
1S