UPRAVLJANJE BRODSKOM POSADOM


Semestar: 6
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SENKA ŠEKULARAC-IVOŠEVIĆ
SENKA ŠEKULARAC-IVOŠEVIĆ