MANEVRISANJE I PRAVILA ZA IZBJEGAV. SUDARA NA MORU


Semestar: 3
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ILIJA MILOVIĆ2x1
1S
2x1
1S