BRODSKA PREKRCAJNA SREDSTVA


Semestar: 5
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILORAD BURIĆ2x1
1S+1P
2x1
1S+1P