POZNAVANJE BRODA I PLOVIDBE


Semestar: 1
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Očekuje se da će studenti nakon položenog ispita Poznavanje broda i plovidbe (4 ECTS) biti sposobni da: - Usvoje i interpretiraju osnove stabiliteta broda i sličnih područja vezanih za stabilitet broda. - Definišu uticaj pomijeranja različitih masa tereta na stabilitet broda. - Definišu uticaja ukrcaja I iskrcaja masa na stabilitet broda. - Definišu efekata slobodnih površina I kako utiču na stabilitet broda. - Analiziraju stabiliteta broda po različitim kriterijumima. - Objasne važnosti teretne linije I FWA.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILAN KRIVOKAPIĆ2x2
80B+17P
NIKOLA MOMČILOVIĆ2x1
80B+17P